| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Registrační formulář

Page history last edited by e4marketing 10 years, 10 months ago

FrontPage 

přihlášku                              & Registrační formulář (*)

neplatíte zálohu přihlášky a dostanete základní “survival kit pro pobyt

pokud chcete komunikovat se školou přímo, získáte “survival kit” pokud nám oznámíte alespoň 2 týdny před nástupem do kurzu, termín a detaily kurzu. Balíček je Vám zasílán na danou školu

 

Jméno, příjmení a titul žadatele o kurz: ...............................................................................................................................

Adresa:.....................................................................................................................................................

Telefon: ..........................               Fax: .........................           E-mail: ..................................................

Adresa školy(zaměstnavatele): ..............................................................................................................

vyučuji předměty: ..................................................................   věk mých žáků:.......................................

Mám zájem o kurz     jazyk:  anglický  - německý  -jiný: .....................     

  - ve Velké Británii                - v Irsku              - jinde: ............ .............

Bližší určení místa pobytu: ......................................................................

Úroveň svých jazykových znalostí je A0-A1-A2-B1-B2-C1-C2 ........................................................................................................... 

Typ kurzu (označte nebo dopňte): pro učitele – metodický (věková skupina, zaměření (např. metodický – jazykový – zkouškový – obecný- heterogenní třídy, IT, VYL, YL, teenagers, multiple intelligences, storytelling, motivarion, multikultura, romští žáci, mezipředmětový výuku, CLIL,  apod.

.................... ..........................................................................................................................

Mám zájem o doporučení kurzu v oblasti/na téma: ............................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Termín konání kurzu: od ........................           do  ......................                   

Adresa instituce, která kurz pořádá: ...................................................................................

                                                                                      ............................................................................................................................                                                                                               

* své jazykové znalosti hodnotím jako (uveďte svou pokročilost, roky studia, zkoušky): .................................................................................

* Vyřiďte mou  předběžnou registraci na výše uvedený kurz    

*Zašlete mi informace o  .......................................................................................................

*Způsob ubytování - v rodině    - single/double   - jiné (upřesněte):....................................

* Jiné požadavky, sdělení (vegetarián, nekuřák):..................................................................

 

Dne: ..............................                 Podpis: ........................

 

* (nehodící se škrtněte, nové údaje prosím doplňte)                                                       

Formulář zašlete na: ICV*BCTT, Ostašova 524, 284 01 Kutná Hora, e-mailem na czechrep@tiscali.cz , grastajaz@gmail.com nebo faxem na 327 516 913

J

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.